سلام تا کی باید در مورد اشتباه بودن کلید و ... صبر کنیم لنگ

کاربر مالیتور

سلام تا کی باید در مورد اشتباه بودن کلید و ... صبر کنیم لنگ فاکتور هستیم

14:39 - 1403/01/15
پاسخ

سلام وقت به خیر، برخی از همکاران با بارگزاری مجدد کلید عمومی و گرفتن یکتا مشکلشان حل شده.در صورت صلاحدید می توانید انجام دهید.

14:46 - 1403/01/15
پاسخ

سلام انجام شد مجددا همان پیام را می دهد...

17:05 - 1403/01/15