لیست خطاهای سامانه مودیان بهمراه راه حل

اگر در ارسال صورتحساب به سامانه مودیان با مشکل روبرو هستید

اگر هنگام ارسال صورتحساب به کارپوشه با خطاهای زیادی روبرو می شوید

به شما توصیه می کنم، محتوای این صفحه را مطالعه نمایید

خطای 0100504

0100504 در مقدار وارد شده در فیلد «سریال صورتحساب» الگو(^[a-fA-F0-9]{10}$) رعایت نشده است.

 • سریال باید عددی 10 رقمی، غیر تکراری و صعودی باشد.

خطای 0101104

0101104 در مقدار وارد شده در فیلد «شماره/شناسه ملی/شناسه مشارکت مدنی/کد فراگیر خریدار» الگو(^\d{11}$) رعایت نشده است.

 • شناسه ملی و کد اقتصادی خریدار را بررسی کنید.
 • برای خریدار حقوقی، در بخش استعلام اشخاص حقوقی می توانید از صحت اطلاعات وارد شده اطمینان پیدا کنید.
 • برای خریدار حقیقی، وارد کردن کد اقتصادی الزامی است. در بخش استعلام اشخاص حقیقی می توانید با وارد کردن کد ملی، کد اقتصادی را دریافت کنید.
 • اگر خریدار مشارکت مدنی است، در هر دو بخش شناسه ملی و کد اقتصادی، کد اقتصادی را وارد کنید.
خطای 0303301

0303301 مقدار فیلد «شناسه کالا/خدمت» با اطلاعات سامانه منطبق نیست.

 • کد شناسه کالا/خدمت خود را در سایت stuffid جستجو کنید.
 • اگر اکسلی که دریافت کردید پر بود، یعنی کد این شناسه درست است و نرخ صورتحساب شما با آن منطبق نیست.
 • اگر اکسل خالی بود، یعنی کد شناسه شما اشتباه است و باید از شناسه دیگری در صورتحساب استفاده کنید.
خطای 0101204

0101204 در مقدار وارد شده در فیلد «شماره اقتصادی خریدار» الگو(^\d{11}$) رعایت نشده است.

 • کد اقتصادی خریدار را بررسی کنید.
 • برای خریدار حقوقی که کد اقتصادی ندارد، شناسه ملی را مجدد در این بخش قرار دهید.
 • برای خریدار حقیقی، وارد کردن کد اقتصادی الزامی است. در بخش استعلام اشخاص حقیقی می توانید با وارد کردن کد ملی، کد اقتصادی را دریافت کنید.
 • اگر خریدار مشارکت مدنی است، در هر دو بخش شناسه ملی و کد اقتصادی، کد اقتصادی را وارد کنید.
خطای 0300101

0300101 مقدار فیلد «شماره مالیاتی صورتحساب» با اطلاعات سامانه منطبق نیست

این خطا در دو موقعیت به شما نمایش داده می شود:

 1. ابتدا کارپوشه خود را چک کنید، به احتمال زیاد این فاکتور در کارپوشه شما در بخش مدیریت صورتحساب ها، صورتحساب های فروش داخلی قابل مشاهده است. سپس در مالیتور از + قرمز رنگ شناسه مالیاتی را جایگذاری کنید.
 2. اگر اطمینان پیدا کردید که صورتحساب به کارپوشه ارسال نشده است، سریال آن را بررسی کنید. چنانچه از این سریال (شماره فاکتور) قبلا استفاده کرده اید، سریال جدیدی انتخاب کنید. مجدد ارسال نمایید.
خطای 0003

0003 شناسه یکتا یا کلید خصوصی مودی اشتباه است. لطفا مراحل دریافت csr را مجدد چک نمایید.

 • اگر اولین فاکتور ارسالی شماست، مراحل دریافت کلید ها را مجدد و با دقت بررسی کنید.
 • توجه داشته باشید که کلید خصوصی، عمومی و شناسه یکتا سلسله کد هستند. کلید عمومی که در کارپوشه برای دریافت شناسه یکتا قرار می دهید باید با کلید خصوصی ای که در مالیتور گذاشته اید، از یک سلسه کد باشد.
  آموزش دریافت شناسه یکتا از کارپوشه
 • اگر قبلا ارسال موفق داشته اید، شناسه یکتا شما به دلایلی غیر فعال شده است لازم است وارد کارپوشه خود شوید و مجدد با بارگزاری کلید عمومی، شناسه یکتا خود را فعال کنید.
خطای 0104109

0104109 حداکثر تعداد رقم اعشار وارد شده در فیلد «مبلغ قبل از تخفیف(ES)» صحیح نیست.

 • اگر تعداد یا مبلغ فی شما اعشاری است، لازم است آن ها را رو به بالا رند کنید.برای اینکه مبلغ فاکتورتان با فاکتور فیزیکی همخوانی داشته باشد، اضافه مبلغ را تخفیف بگذارید.
خطای 0104309

0104309 حداکثر تعداد رقم اعشار وارد شده در فیلد «مبلغ بعد از تخفیف(IS)» صحیح نیست.

 • اگر تعداد یا مبلغ فی شما اعشاری است، لازم است آن ها را رو به بالا رند کنید. برای اینکه مبلغ فاکتور با فاکتور فیزیکی همخوانی داشته باشد، اضافه مبلغ را تخفیف بگذارید.
خطای 0102909

حداکثر تعداد رقم اعشار وارد شده در فیلد «مبلغ پرداختی نقدی(C)» صحیح نیست.

 • مقدار وارد شده در فیلد "مبلغ پرداختی نقدی" نمی تواند اعشاری باشد.
 • در صورتی که روش تسویه از نوع نقدی/نسیه باشد، ثبت اطلاعات مربوط به فیلدهای مبلغ پرداختی نقدی و مبلغ نسیه اجباری می باشد.
 • در قسمت مبلغ پرداختی نقدی و مبلغ پرداختی نسیه نباید ارزش افزوده در نظر گرفته شود، یعنی: جمع مبلغ پرداختی نقدی و نسیه برابر با مبلغ خالص فروش شما باشد.
خطای 0102409

0102409 حداکثر تعداد رقم اعشار وارد شده در فیلد «مجموع مبلغ پس از کسر تخفیف (VS)» صحیح نیست.

 • اگر تعداد یا مبلغ فی شما در برخی از ردیف های صورتحساب اعشاری است، لازم است آن ها را رو به بالا رند کنید. برای اینکه مبلغ فاکتور با فاکتور فیزیکی همخوانی داشته باشد، اضافه مبلغ را تخفیف بگذارید.
خطای 0102209

0102209 حداکثر تعداد رقم اعشار وارد شده در فیلد «مجموع مبلغ قبل از کسر تخفیف (PS)» صحیح نیست.

 • اگر تعداد یا مبلغ فی شما اعشاری است، لازم است آن ها را رو به بالا رند کنید. برای اینکه مبلغ فاکتورتان با فاکتور فیزیکی همخوانی داشته باشد، اضافه مبلغ را تخفیف بگذارید.

خطای 0107009

0107009 حداکثر تعداد رقم اعشار وارد شده در فیلد «مجموع ارزش ریالی» صحیح نیست.

 • در صورتی که روش تسویه از نوع نقدی/نسیه باشد، ثبت اطلاعات مربوط به فیلدهای مبلغ پرداختی نقدی و مبلغ نسیه اجباری می باشد.
 • در قسمت مبلغ پرداختی نقدی و مبلغ پرداختی نسیه نباید ارزش افزوده در نظر گرفته شود، یعنی: جمع مبلغ پرداختی نقدی و نسیه برابر با مبلغ خالص فروش شما باشد.
 • اگر تعداد یا مبلغ فی شما اعشاری است، لازم است آن ها را رو به بالا رند کنید. برای اینکه مبلغ فاکتورتان با فاکتور فیزیکی همخوانی داشته باشد، اضافه مبلغ را تخفیف بگذارید.
 • اگر فاکتور شما با الگوی صادرات است، ارزش ارزی را رو به بالا رند کنید تا ارزش ریالی هم مطابق آن رند شود و اعشاری نباشد
  چون در الگوی صادارات حاصلضرب "ارزش ارزی هر قلم کالا " در " نرخ برابری ارز با ریال" می شود:" ارزش ریال هم قلم کالا "

خطای 0100702

0100702 مقدار وارد شده در فیلد «الگوی صورتحساب» جز مقادیر مجاز نیست.

 • الگوی صورتحساب را انتخاب نکرده اید.
 • الگوی صورتحساب می تواند یکی از موارد باشد: فروش، بلیط هواپیما، صادارات، پیمانکاری، طلا و جواهر، فروش ارز، قبوض خدماتی
 • دقت داشته باشید ممکن است این خطا را زمانی دریافت کنید که یکی از فیلد های نامرتبط با الگوی مد نظرتان را اشتباها پر کرده باشید
  برای مثال : اگر صورتحساب شما با" الگوی صادرات "است و شما میزان ارز یا کارمزد فروش را وارد کرده اید، این خطا را دریافت میکنید. چون فیلد میزان ارز و کارمزد فروش فقط برای الگوی" فروش ارز "باید پر شود.
خطای 0304401

0304401 مقدار فیلد «نرخ مالیات بر ارزش افزوده(J)» با اطلاعات سامانه منطبق نیست.

 • ابتدا نرخ مالیات شناسه کالا/خدمت خود را در سایت stuffid چک کنید.
 • اگر پرونده شما مشمول است، باید نرخ مالیات ثبت شده در فاکتور شما با نرخ مالیات ثبت شده برای این شناسه در stuffid منطبق باشد.
 • اگر اطمینان دارید که اطلاعات وارد شده در فاکتور با stuffid مطابقت دارد، مشمولیت مودی خود را در سایت اداره مالیات بررسی کنید. مشاهده آموزش ثبت و ویرایش مشمولیت
 • اگر پرونده شما معاف است، نمی توانید با نرخی به جز صفر فاکتور رد کنید. همچنین می توانید از همه شناسه های موجود در stuffid با نرخ صفر استفاده کنید.
 • اگر شناسه مورد نظر با نرخ صفر در مالیتور وجود ندارد، از تعاریف اولیه، شناسه کالا خدمات، شناسه جدید با نرخ 0 ایجاد کنید.

خطای 02002

02002 مقدار فیلد «تاریخ و زمان صدور صورتحساب(میلادی)» از لحاظ قواعد محاسباتی و منطقی معتبر نیست.

 • تاریخ صورت حساب شما نمی تواند خارج از بازه اعلام شده توسط اداره مالیات باشد.
 • طبق آخرین اطلاعیه تاریخ صورت حساب شما نهایتا تا 21 روز قبل می تواند باشد.
 • اگر فاکتور شما اصلاحی، ابطالی، برگشت از فروش باشد نیز، باید تاریخ فاکتور ارجاعی در بازه اعلام شده طبق آخرین اطلاعیه اداره مالیات باشد.
 • توجه داشته باشد اگر فاکتور اصلی شما در فصل دیگری ثبت شده است، آثار مالیاتی فاکتور ارجاعی به فصل جاری منتقل می شود.

خطای 0300601

0300601 مقدار فیلد «شماره مالیاتی صورتحساب مرجع» با اطلاعات سامانه منطبق نیست.

 • صورت حسابی که برای آن فاکتور اصلاحی، ابطالی یا برگشت از فروش می خواهید صادر کنید باید حتما در کارپوشه وجود داشته باشد.
 • دقت کنید که شماره مالیاتی مرجع به درستی وارد شده باشد.
 • اگر برای این فاکتور اصلی قبلا اصلاحی یا برگشت از فروش صادر کرده اید، ابتدا باید آن ها را ابطال کنید. بعد می توانید این فاکتور را مجددا مرجع قرار دهید.
 • در فاکتور ابطالی به جز موضوع صورت حساب و شماره مالیاتی مرجع، همه فیلد ها کاملا باید شبیه فاکتور اصلی باشد.
 • موارد مربوط به اطلاعات خریدار یا تاریخ و الگوی صورت حساب را نمی توانید اصلاح کنید، در این مواقع باید صورت حساب اصلی را ابطال، و جدید صادر کنید.
 • نکات و آموزش صدور صورت حساب های ارجاعی را اینجا می توانید ببینید.
خطای 0302001

0302001 مقدار فیلد «شناسه یکتا ثبت قرارداد فروشنده» با اطلاعات سامانه منطبق نیست.

 • برای ارسال صورتحساب با الگوی پیمانکاری، ابتدا باید قرارداد در کارپوشه ثبت شود و شماره 12 رقمی قرارداد، داخل فاکتور در قسمت "شناسه یکتا ثبت قرارداد فروشنده" وارد شود.
 • دقت داشته باشید که، قرارداد باید حتما توسط کارفرما تایید شده باشد. یعنی وضعیت آن در کارپوشه "ثبت نهایی" باشد.
 • اگر اطمینان دارید که شناسه قرارداد را درست وارد کرده اید و تایید هم شده است، جزییات قرارداد را در کارپوشه با جزییات صورت حساب در مالیتور مقایسه کنید. برای مثال شناسه ملی کارفرما در قرارداد با شناسه ملی خریدار در صورت حساب باید یکی باشد و مغایرت نداشته باشد.
 • برای دیدن آموزش ثبت قرارداد در کارپوشه سامانه مودیان اینجا کلیک کنید.
خطای 02045

02045 مقدار فیلد «مبلغ مالیات بر ارزش افزوده(KS)» از لحاظ قواعد محاسباتی و منطقی معتبر نیست.

 • اگر پرونده شما مشمول است، باید نرخ مالیات ثبت شده در فاکتور شما با نرخ مالیات ثبت شده برای این شناسه در stuffid منطبق باشد.
 • اگر اطمینان دارید که اطلاعات وارد شده در فاکتور با stuffid مطابقت دارد، مشمولیت مودی خود را در سایت اداره مالیات بررسی کنید. مشاهده آموزش ثبت و ویرایش مشمولیت
 • اگر پرونده شما معاف است، نمی توانید با نرخی به جز صفر فاکتور رد کنید. همچنین می توانید از همه شناسه های موجود در stuffid با نرخ صفر استفاده کنید.
 • اگر شناسه مورد نظر با نرخ صفر در مالیتور وجود ندارد، از تعاریف اولیه، شناسه کالا خدمات، شناسه جدید با نرخ 0 ایجاد کنید.

خطای 0100402

0100402 مقدار وارد شده در فیلد «نوع صورتحساب» جز مقادیر مجاز نیست.

 • فیلد "نوع صورتحساب" نمی تواند خالی باشد.
 • اگر خریدار شما شخص حقوقی است یا شخص حقیقی/مشارکت مدنی است که دارای پرونده مالیاتی است و می خواهد از اعتبار مالیاتی این صورت حساب استفاده کند، نوع یک را انتخاب کنید.
 • اگر اطلاعات خریدار خود را ندارید و یا دارای پرونده مالیاتی نیستند، صورتحساب نوع دوم را انتخاب کنید.
 • صورتحساب نمی تواند نوع سوم باشد. چون نوع سوم در حقیقت همان اتصال دستگاه کارتخوان به سامانه مودیان است.
خطای 0100504

0100504 در مقدار وارد شده در فیلد «سریال صورتحساب» الگو(^[a-fA-F0-9]{10}$) رعایت نشده است.

 • سریال صورتحساب در حقیقت همان شماره فاکتور شما می باشد که باید ده رقمی، صعودی و غیر تکراری باشد.
خطای 0103605

0103605 در مقدار وارد شده ی فیلد «تعداد/مقدار (AS)» حداقل مقدار مطلق رعایت نشده است.

 • در صورتحساب فیلد "تعداد/مقدار" نمی تواند صفر یا منفی باشد. چون در این صورت مبلغ کل فاکتور صفر یا منفی می شود!

خطای 0103705

0103705 در مقدار وارد شده ی فیلد «مبلغ واحد (CS)» حداقل مقدار مطلق رعایت نشده است.

 • در صورتحساب فیلد "مبلغ واحد" نمی تواند صفر یا منفی باشد. چون در این صورت مبلغ کل فاکتور صفر یا منفی می شود!

خطای 0104105

0104105 در مقدار وارد شده ی فیلد «مبلغ قبل از تخفیف(ES)» حداقل مقدار مطلق رعایت نشده است.

 • در صورتحساب فیلد "مبلغ قبل از تخفیف" نمی تواند صفر یا منفی باشد.
 • مبلغ قبل از تخفیف از حاصل ضرب تعداد با مبلغ واحد به دست می آید.

خطای 0100904

0100904 در مقدار وارد شده در فیلد «شماره اقتصادی فروشنده» الگو(^(\d{11}|\d{14})$) رعایت نشده است.

 • در مودی حقوقی شناسه ملی یازده رقمی را در این بخش قرار دهید.
 • اگر مودی حقیقی است در شناسه ملی و اقتصادی، هر دو کد اقتصادی را قرار دهید.
 • دریافت کد اقتصادی اشخاص حقیقی به کمک کدملی از اینجا وارد شوید.

خطای 00020

00020 فیلد «شناسه یکتا ثبت قرارداد فروشنده» خالی است.

 • «شناسه یکتا ثبت قرارداد فروشنده» در حقیقت همان شماره 12 رقمی قرارداد در کارپوشه است. اگر می خواهید صورت حساب با الگوی پیمانکاری صادر کنید نمی توانید این فیلد را خالی بگذارید.
 • دقت داشته باشید که، قرارداد باید حتما توسط کارفرما تایید شده باشد. یعنی وضعیت آن در کارپوشه "ثبت نهایی" باشد.
 • برای دیدن آموزش ثبت قرارداد در کارپوشه سامانه مودیان اینجا کلیک کنید.

خطای 0101404

0101404 در مقدار وارد شده در فیلد «کد پستی خریدار» الگو(^[0-9]*$) رعایت نشده است.

 • در صورتی که صورتحساب نوع یک باشد و شخص خریدار حقیقی یا اتباع غیر ایرانی باشد، وارد کردن کد پستی خریدار الزامی است.

خطای 0102007

0102007 طول مقدار وارد شده در فیلد «شناسه یکتا ثبت قرارداد فروشنده» بزرگتر از حداکثر طول مجاز است.

 • «شناسه یکتا ثبت قرارداد فروشنده» در حقیقت همان شماره 12 رقمی قرارداد در کارپوشه است.دقت داشته باشید، این عدد همیشه 12 رقمی است.
 • دقت داشته باشید که، قرارداد باید حتما توسط کارفرما تایید شده باشد. یعنی وضعیت آن در کارپوشه "ثبت نهایی" باشد.
 • برای دیدن آموزش ثبت قرارداد در کارپوشه سامانه مودیان اینجا کلیک کنید.

خطای 0107005

0107005 در مقدار وارد شده ی فیلد «مجموع ارزش ریالی» حداقل مقدار مطلق رعایت نشده است.

 • در صورتی که روش تسویه از نوع نقدی/نسیه باشد، ثبت اطلاعات مربوط به فیلدهای مبلغ پرداختی نقدی و مبلغ نسیه اجباری می باشد.
 • در قسمت مبلغ پرداختی نقدی و مبلغ پرداختی نسیه نباید ارزش افزوده در نظر گرفته شود، یعنی: جمع مبلغ پرداختی نقدی و نسیه برابر با مبلغ خالص فروش شما باشد.
 • اگر تعداد یا مبلغ فی شما اعشاری است، لازم است آن ها را رو به بالا رند کنید. برای اینکه مبلغ فاکتورتان با فاکتور فیزیکی همخوانی داشته باشد، اضافه مبلغ را تخفیف بگذارید.
 • اگر فاکتور شما با الگوی صادرات است، ارزش ارزی را رو به بالا رند کنید تا ارزش ریالی هم مطابق آن رند شود و اعشاری نباشد
  چون در الگوی صادارات حاصلضرب "ارزش ارزی هر قلم کالا " در " نرخ برابری ارز با ریال" می شود:" ارزش ریال هم قلم کالا "
 • ارزش ریالی نمی تواند صفر یا منفی باشد.

خطای 0006

0006 نوع صورتحساب را انتخاب نکرده اید.

 • فیلد "نوع صورتحساب" نمی تواند خالی باشد.
 • اگر خریدار شما شخص حقوقی است یا شخص حقیقی/مشارکت مدنی است که دارای پرونده مالیاتی است و می خواهد از اعتبار مالیاتی این صورت حساب استفاده کند، نوع یک را انتخاب کنید.
 • اگر اطلاعات خریدار خود را ندارید و یا دارای پرونده مالیاتی نیستند، صورتحساب نوع دوم را انتخاب کنید.
 • صورتحساب نمی تواند نوع سوم باشد. چون نوع سوم در حقیقت همان اتصال دستگاه کارتخوان به سامانه مودیان است.
خطای 0012

0012 شناسه یکتا و کلیدها اشتباه است. اگر مطمئن هستید مجدد در زمان دیگری استعلام نمایید.

 • اگر اولین فاکتور ارسالی شماست، مراحل دریافت کلید ها را مجدد و با دقت بررسی کنید.
 • توجه داشته باشید که کلید خصوصی، عمومی و شناسه یکتا سلسله کد هستند. کلید عمومی که در کارپوشه برای دریافت شناسه یکتا قرار می دهید باید با کلید خصوصی ای که در مالیتور گذاشته اید، از یک سلسه کد باشد.
  آموزش دریافت شناسه یکتا از کارپوشه
 • اگر قبلا ارسال موفق داشته اید، شناسه یکتا شما به دلایلی غیر فعال شده است لازم است وارد کارپوشه خود شوید و مجدد با بارگزاری کلید عمومی، شناسه یکتا خود را فعال کنید.

خطای 0004

0004 موضوع صورتحساب را انتخاب نکرده اید.

 • موضوع صورتحساب در اولین ارسال را "اصلی" انتخاب کنید.
 • صورتحساب های اصلاحی، ابطالی و برگشت از فروش شرایطی دارند که می توانید در این مقاله آن را مطالعه کنید.
خطای 0007

0007 کدپستی خریدار باید 10 رقم باشد.

 • در صورتی که صورتحساب نوع یک باشد و شخص خریدار حقیقی یا اتباع غیر ایرانی باشد، وارد کردن کد پستی خریدار الزامی است.

خطای 0011

0011 روش تسویه را انتخاب نکرده اید.

 • وارد کردن روش تسویه در صورتحساب الزامی است.

خطای 0300901

0300901 مقدار فیلد «شماره اقتصادی فروشنده» با اطلاعات سامانه منطبق نیست.

 • در مودی حقوقی شناسه ملی یازده رقمی را در این بخش قرار دهید.
 • اگر مودی حقیقی است در شناسه ملی و اقتصادی، هر دو کد اقتصادی را قرار دهید.
 • دریافت کد اقتصادی اشخاص حقیقی به کمک کدملی از اینجا وارد شوید.

خطای 0102004

0102004 در مقدار وارد شده در فیلد «شناسه یکتا ثبت قرارداد فروشنده» الگو(^[0-9]*$) رعایت نشده است.

 • برای ارسال صورتحساب با الگوی پیمانکاری، ابتدا باید قرارداد در کارپوشه ثبت شود و شماره 12 رقمی قرارداد، داخل فاکتور در قسمت " شناسه یکتا ثبت قرارداد فروشنده " وارد شود.
 • دقت داشته باشید که، قرارداد باید حتما توسط کارفرما تایید شده باشد. یعنی وضعیت آن در کارپوشه "ثبت نهایی" باشد.
 • اگر اطمینان دارید که شناسه قرارداد را درست وارد کرده اید و تایید هم شده است، جزییات قرارداد را در کارپوشه با جزییات صورت حساب در مالیتور مقایسه کنید. برای مثال شناسه ملی کارفرما در قرارداد باید با شناسه ملی خریدار در صورتحساب باید یکی باشد و مغایرت نداشته باشد.
 • برای دیدن آموزش ثبت قرارداد در کارپوشه سامانه مودیان اینجا کلیک کنید.

خطای 02059

02059 مقدار فیلد «مبلغ کل کالا/خدمت(OS)» از لحاظ قواعد محاسباتی و منطقی معتبر نیست.

 • این فیلد نمی تواند صفر، منفی یا اعشاری باشد.
 • مبلغ کل کالا/خدمت (Os) برابر است با: جمع مبلغ مالیات بر ارزش افزوده، مبلغ بعد از تخفیف، مبلغ سایر مالیات و عوارض و مبلغ سایر وجوه قانونی.
خطای 02070

02070 مقدار فیلد «مجموع ارزش ریالی» از لحاظ قواعد محاسباتی و منطقی معتبر نیست.

 • در صورتی که روش تسویه از نوع نقدی/نسیه باشد، ثبت اطلاعات مربوط به فیلدهای مبلغ پرداختی نقدی و مبلغ نسیه اجباری می باشد.
 • در قسمت مبلغ پرداختی نقدی و مبلغ پرداختی نسیه نباید ارزش افزوده در نظر گرفته شود، یعنی: جمع مبلغ پرداختی نقدی و نسیه برابر با مبلغ خالص فروش شما باشد.
 • اگر تعداد یا مبلغ فی شما اعشاری است، لازم است آن ها را رو به بالا رند کنید. برای اینکه مبلغ فاکتورتان با فاکتور فیزیکی همخوانی داشته باشد، اضافه مبلغ را تخفیف بگذارید.
 • اگر فاکتور شما با الگوی صادرات است، ارزش ارزی را رو به بالا رند کنید تا ارزش ریالی هم مطابق آن رند شود و اعشاری نباشد
  چون در الگوی صادارات حاصلضرب "ارزش ارزی هر قلم کالا " در " نرخ برابری ارز با ریال" می شود:" ارزش ریال هم قلم کالا "

خطای 0102205

0102205 در مقدار وارد شده ی فیلد «مجموع مبلغ قبل از کسر تخفیف (PS)» حداقل مقدار مطلق رعایت نشده است.

 • تعداد و مبلغ واحد خود را نمی توانید صفر یا منفی انتخاب کنید.
 • اگر تعداد یا مبلغ فی شما اعشاری است، لازم است آن ها را رو به بالا رند کنید.برای اینکه مبلغ فاکتورتان با فاکتور فیزیکی همخوانی داشته باشد، اضافه مبلغ را تخفیف بگذارید.

خطای 4200

4200 شما مجاز به ارسال بسته برای این شناسه یکتای حافظه مالیاتی نیستید.

وارد کارپوشه شوید و در قسمت عضویت، شناسه یکتا حافظه مالیاتی، بررسی کنید که:

 1. شناسه یکتا شما از" طریق مودی "باشد.اگر از " از طریق معتمد" بود باید مجددا شناسه یکتا از طریق مودی دریافت کنید.
 2. وضعیت شناسه یکتا شما باید "فعال" باشد.

اگر در 24 ساعت گذشته در پرونده خود در سامانه مودیان ویرایشی داشته اید (هر ویرایشی: حتی تغییر شماره، کد پستی و ...)
نمی توانید صورت حساب ارسال کنید و باید صبر کنید تا از زمان ویرایش شما 24 ساعت بگذرد.

خطای 0103407

0103407 طول مقدار وارد شده در فیلد «شرح کالا/خدمت» بزرگتر از حداکثر طول مجاز است.

 • شرح کالا/خدمتی که در هر ردیف از صورتحساب خود وارد می کنید، نمی تواند بیشتر از 400 حرف باشد.

خطای 02041

02041 مقدار فیلد «مبلغ قبل از تخفیف(ES)» از لحاظ قواعد محاسباتی و منطقی معتبر نیست.

 • اگر تعداد یا مبلغ فی شما اعشاری است، لازم است آن ها را رو به بالا رند کنید. برای اینکه مبلغ فاکتورتان با فاکتور فیزیکی همخوانی داشته باشد، اضافه مبلغ را تخفیف بگذارید.

خطای 0103304

0103304 در مقدار وارد شده در فیلد «شناسه کالا/خدمت» الگو(^(\d{13})$) رعایت نشده است.

 • کد شناسه کالا/خدمت خود را در سایت stuffid جستجو کنید.
 • اگر اکسلی که دریافت کردید پر بود، یعنی کد این شناسه درست است و نرخ صورتحساب شما با آن منطبق نیست.
 • اگر اکسل خالی بود، یعنی کد شناسه شما اشتباه است و باید از شناسه دیگری در صورتحساب استفاده کنید.
خطای 00009

00009 فیلد «شماره اقتصادی فروشنده» خالی است.

 • در مودی حقوقی شناسه ملی یازده رقمی را در این بخش قرار دهید.
 • اگر مودی حقیقی است در شناسه ملی و اقتصادی، هر دو کد اقتصادی را قرار دهید.
 • دریافت کد اقتصادی اشخاص حقیقی به کمک کدملی از اینجا وارد شوید.

خطای 0005

0005 الگوی صورتحساب را انتخاب نکرده اید.

 • الگوی صورتحساب را انتخاب نکرده اید.
 • الگوی صورتحساب می تواند یکی از موارد باشد: فروش، بلیط هواپیما، صادارات، پیمانکاری، طلا و جواهر، فروش ارز، قبوض خدماتی

خطای 0010

0010 در روش تسویه نقدی/نسیه مجموع این دو فیلد باید برابر مبلغ پس از تخفیف صورتحساب باشد.

 • در صورتی که روش تسویه از نوع نقدی/نسیه باشد، ثبت اطلاعات مربوط به فیلدهای مبلغ پرداختی نقدی و مبلغ نسیه اجباری می باشد.
 • در قسمت مبلغ پرداختی نقدی و مبلغ پرداختی نسیه نباید ارزش افزوده در نظر گرفته شود، یعنی: جمع مبلغ پرداختی نقدی و نسیه برابر با مبلغ خالص فروش شما باشد.

خطای 0008

0008 کدپستی خریدار در صورتحساب نوع اول ضروری است.

 • در صورتی که صورتحساب نوع یک باشد و شخص خریدار حقیقی یا اتباع غیر ایرانی باشد، وارد کردن کد پستی خریدار الزامی است.
خطای 0100604

0100604 در مقدار وارد شده در فیلد «شماره مالیاتی صورتحساب مرجع» الگو(^[a-zA-Z0-9]{6}[a-fA-F0-9]{15}[0-9]{1}$) رعایت نشده است.

 • صورت حسابی که برای آن فاکتور اصلاحی، ابطالی یا برگشت از فروش می خواهید صادر کنید باید حتما در کارپوشه وجود داشته باشد.
 • دقت کنید که شماره مالیاتی مرجع به درستی وارد شده باشد.
 • اگر برای این فاکتور اصلی قبلا اصلاحی یا برگشت از فروش صادر کرده اید، ابتدا باید آن ها را ابطال کنید. بعد می توانید این فاکتور را مجددا مرجع قرار دهید.
 • در فاکتور ابطالی به جز موضوع صورتحساب و شماره مالیاتی مرجع، همه فیلد ها کاملا باید شبیه فاکتور اصلی باشد.
 • موارد مربوط به اطلاعات خریدار یا تاریخ و الگوی صورت حساب را نمی توانید اصلاح کنید، در این مواقع باید صورت حساب اصلی را ابطال و جدید صادر کنید.
 • نکات و آموزش صدور صورت حساب های ارجاعی را اینجا می توانید ببینید.

خطای 0101904

0101904 در مقدار وارد شده در فیلد «کد گمرک محل اظهار» الگو(^\d{5}$) رعایت نشده است.

 • کد گمرک محل اظهارفروشنده طبق اظهارنامه و عددی 5 رقمی است.

خطای 00021

00021 فیلد «شماره اشتراک/ شناسه قبض بهره بردار» خالی است.

 • چانچه الگوی صورتحساب را قبوض خدماتی وارد می کنید، وارد کردن این فیلد الزامی است.

خطای 00012

00012 فیلد «شماره اقتصادی خریدار» خالی است.

 • کد اقتصادی خریدار را بررسی کنید.
 • برای خریدار حقوقی شناسه ملی یازده رقمی را مجدد در این بخش قرار دهید.
 • برای خریدار حقیقی، وارد کردن کد اقتصادی الزامی است. در بخش استعلام اشخاص حقیقی می توانید با وارد کردن کد ملی، کد اقتصادی را دریافت کنید.
 • اگر خریدار مشارکت مدنی است، در هر دو بخش شناسه ملی و کد اقتصادی، کد اقتصادی را وارد کنید.

خطای 02024

02024 مقدار فیلد «مجموع مبلغ پس از کسر تخفیف (VS)» از لحاظ قواعد محاسباتی و منطقی معتبر نیست.

 • اگر تعداد یا مبلغ فی شما در برخی از ردیف های صورتحساب اعشاری است، لازم است آن ها را رو به بالا رند کنید. برای اینکه مبلغ فاکتور با فاکتور فیزیکی همخوانی داشته باشد، اضافه مبلغ را تخفیف بگذارید.

خطای 02027

02027 مقدار فیلد «مجموع صورتحساب (XS)» از لحاظ قواعد محاسباتی و منطقی معتبر نیست.

 • این فیلد نمیتواند صفر، منفی یا اعشاری باشد.
 • اگر تعداد یا مبلغ فی شما اعشاری است، لازم است آن ها را رو به بالا رند کنید. برای اینکه مبلغ فاکتورتان با فاکتور فیزیکی همخوانی داشته باشد، اضافه مبلغ را تخفیف بگذارید.
 • اگر فاکتور شما با الگوی صادرات است، ارزش ارزی را رو به بالا رند کنید تا ارزش ریالی هم مطابق آن رند شود و اعشاری نباشد
  چون در الگوی صادارات حاصلضرب "ارزش ارزی هر قلم کالا " در " نرخ برابری ارز با ریال" می شود:" ارزش ریال هم قلم کالا "

خطای 02022

02022 مقدار فیلد «مجموع مبلغ قبل از کسر تخفیف (PS)» از لحاظ قواعد محاسباتی و منطقی معتبر نیست.

 • اگر تعداد یا مبلغ فی شما اعشاری است، لازم است آن ها را رو به بالا رند کنید. برای اینکه مبلغ فاکتورتان با فاکتور فیزیکی همخوانی داشته باشد، اضافه مبلغ را تخفیف بگذارید.

خطای 0103502

0103502 مقدار وارد شده در فیلد «واحد اندازه ­گیری» جز مقادیر مجاز نیست.

 • واحد اندازه گیری طبق مستندات سامانه مودیان مشخص شده است و نمی توانید در صورت حساب خود از واحد اندازه گیری که در لیست واحد های اندازه گیری اعلام شده توسط سامانه مودیان نباشد، استفاده کنید.

خطای 0101304

0101304 در مقدار وارد شده در فیلد «کد شعبه فروشنده» الگو(^\d{4}$) رعایت نشده است.

 • اگر در ثبت نام پرونده مالیاتی دارای چند شعبه و به طبع آن چند پرونده مالیاتی با کد های مختلف هستید، این فیلد را طبق پرونده خود پر کنید.در غیر این صورت کد شعبه فروشنده را خالی بگذارید.
 • کد شعبه باید یک عدد چهار رقمی باشد.
خطای 0103009

0103009 حداکثر تعداد رقم اعشار وارد شده در فیلد «مبلغ پرداختی نسیه(CR)» صحیح نیست.

 • این فیلد نمی تواند اعشاری باشد.
 • در صورتی که روش تسویه از نوع نقدی/نسیه باشد، ثبت اطلاعات مربوط به فیلدهای مبلغ پرداختی نقدی و مبلغ نسیه اجباری می باشد.
 • در قسمت مبلغ پرداختی نقدی و مبلغ پرداختی نسیه نباید ارزش افزوده در نظر گرفته شود، یعنی: جمع مبلغ پرداختی نقدی و نسیه برابر با مبلغ خالص فروش شما باشد.

خطای 0103902

0103902 مقدار وارد شده در فیلد «نوع ارز» جز مقادیر مجاز نیست.

 • این فیلد را فقط در صورتحساب با الگوی " صادرات " یا " فروش ارز " باید وارد کنید، در الگو های دیگر خالی بگذارید.
 • نوع ارز باید طبق مستندات ارایه شده توسط سامانه مودیان وارد شود و خارج از آن مورد قبول نیست.

خطای 02043

02043 مقدار فیلد «مبلغ بعد از تخفیف(IS)» از لحاظ قواعد محاسباتی و منطقی معتبر نیست.

 • اگر تعداد یا مبلغ فی شما در برخی از ردیف های صورتحساب اعشاری است، لازم است آن ها را رو به بالا رند کنید. برای اینکه مبلغ فاکتور با فاکتور فیزیکی همخوانی داشته باشد، اضافه مبلغ را تخفیف بگذارید.

خطای 0100104

0100104 در مقدار وارد شده در فیلد «شماره مالیاتی صورتحساب» الگو(^[a-zA-Z0-9]{6}[a-fA-F0-9]{15}[0-9]{1}$) رعایت نشده است.

این خطا در دو موقعیت به شما نمایش داده می شود:

 1. ابتدا کارپوشه خود را چک کنید، به احتمال زیاد این فاکتور در کارپوشه شما در بخش مدیریت صورتحساب ها، صورتحساب های فروش داخلی قابل مشاهده است. سپس در مالیتور از + قرمز رنگ شناسه مالیاتی را جایگذاری کنید.
 2. اگر اطمینان پیدا کردید که صورتحساب به کارپوشه ارسال نشده است، سریال آن را بررسی کنید. چنانچه از این سریال (شماره فاکتور) قبلا استفاده کرده اید، سریال جدیدی انتخاب کنید. مجدد ارسال نمایید.

خطای 02030

02030 مقدار فیلد «مبلغ پرداختی نسیه(CR)» از لحاظ قواعد محاسباتی و منطقی معتبر نیست.

 • این فیلد نمی تواند اعشاری باشد.
 • در صورتی که روش تسویه از نوع نقدی/نسیه باشد، ثبت اطلاعات مربوط به فیلدهای مبلغ پرداختی نقدی و مبلغ نسیه اجباری می باشد.
 • در قسمت مبلغ پرداختی نقدی و مبلغ پرداختی نسیه نباید ارزش افزوده در نظر گرفته شود، یعنی: جمع مبلغ پرداختی نقدی و نسیه برابر با مبلغ خالص فروش شما باشد.

خطای 0101504

0101504 در مقدار وارد شده در فیلد «کد شعبه خریدار» الگو(^[0-9]*$) رعایت نشده است.

 • اگر خریدار شما در ثبت نام پرونده مالیاتی دارای چند شعبه و به طبع آن چند پرونده مالیاتی است با کد های مختلف، این فیلد را طبق آن پر کنید. در غیر این صورت کد شعبه خریدار را خالی بگذارید.
 • کد شعبه باید یک عدد چهار رقمی باشد.

خطای 02069

02069 مقدار فیلد «مجموع وزن خالص (WES)» از لحاظ قواعد محاسباتی و منطقی معتبر نیست.

 • در مورد صورتحساب های الکترونیکی با الگوی صادرات، در صورتی که شناسه کالا/خدمت مربوط به ارائه خدمت باشد، فیلد وزن خالص اختیاری است. در غیر این صورت یعنی اگر شناسه کالا/خدمت مربوط به فروش کالا باشد این فیلد اجباری است.
  و در صورت اجباری بودن، مقدار وارد شده در فیلد "وزن خاص" در هر ردیف نمی تواند منفی یا صفر باشد.
خطای 0105209

0105209 حداکثر تعداد رقم اعشار وارد شده در فیلد «اجرت ساخت» صحیح نیست.

 • در الگوی طلا و جواهر مقدار وارد شده در فیلد " اجرت ساخت " نمی تواند اعشاری باشد.
 • اجرت ساخت نباید بزرگتر از جمع کل اجرت، حق العمل و سود باشد.

خطای 0105509

0105509 حداکثر تعداد رقم اعشار وارد شده در فیلد «جمع کل اجرت، حق ­العمل و سود(TAS)» صحیح نیست.

 • در الگوی طلا و جواهر، جمع مبلغ سود و اجرت و حق العمل نمی تواند اعشاری باشد.
 • در صورتی که در صورتحساب خود مواردی مثل تعداد یا فی اعشاری دارید که به طبع این فیلد ها اعشاری می شوند، لازم است اعداد را رو به بالا رند کنید و مابقی مبلغ را تخفیف بگذارید تا با صورتحساب فیزیکی مطابقت داشته باشند.
خطای 0104209

0104209 حداکثر تعداد رقم اعشار وارد شده در فیلد «مبلغ تخفیف(GS)» صحیح نیست.

 • اگر در صورتحساب خود فیلد تخفیف را وارد می کنید توجه داشته باشید که عدد آن نمی تواند اعشاری باشد.
 • مبلغ تخفیف باید صفر یا بزرگتر از صفر باشد.
خطای 02029

02029 مقدار فیلد «مبلغ پرداختی نقدی(C)» از لحاظ قواعد محاسباتی و منطقی معتبر نیست.

 • در صورتی که روش تسویه از نوع نقدی/نسیه باشد، ثبت اطلاعات مربوط به فیلدهای مبلغ پرداختی نقدی و مبلغ نسیه اجباری می باشد.
 • در قسمت مبلغ پرداختی نقدی و مبلغ پرداختی نسیه نباید ارزش افزوده در نظر گرفته شود، یعنی: جمع مبلغ پرداختی نقدی و نسیه برابر با مبلغ خالص فروش شما باشد.
 • مبلغ پرداختی نقدی نمی تواند اعشاری باشد.

خطای 0300902

0300902 فروشنده صورتحساب با فروشنده صورتحساب مرجع منطبق نیست.

 • شما در حال صدور یک صورتحساب ارجاعی (اصلاحی یا ابطالی یا برگشت از فروش) هستید در حالی که اطلاعات فروشنده در صورتحساب اصلی با اطلاعات فروشنده در صورت حساب ارجاعی مغایرت دارد. مغایرت را برطرف کنید و مجددا صورت حساب خود را ارسال کنید.
خطای 0104306

0104306 در مقدار وارد شده ی فیلد «مبلغ بعد از تخفیف(IS)» حداقل مقدار رعایت نشده است.

 • اگر تعداد یا مبلغ فی شما اعشاری است، لازم است آن ها را رو به بالا رند کنید. برای اینکه مبلغ فاکتور با فاکتور فیزیکی همخوانی داشته باشد، اضافه مبلغ را تخفیف بگذارید.
 • این فیلد نمی تواند صفر یا منفی باشد.

خطای 0105606

0105606 در مقدار وارد شده ی فیلد «سهم نقدی از پرداخت» حداقل مقدار رعایت نشده است. (مقدار وارد شده باید بزرگتر یا برابر از 0 باشد)

 • سهم پرداختی نقدی هر ردیف کالا/خدمت از"مبلغ پرداختی نقدی"صورتحساب می باشد. (این سهم باتوجه به نسبت فروش هر ردیف کالا/خدمت به"مجموع کل کالا/خدمت منهای مجموع مالیات بر ارزش افزوده و مجموع سایر مالیات و عوارض و وجوه قانونی"محاسبه می شود.)
خطای 0105906

0105906 در مقدار وارد شده ی فیلد «مبلغ کل کالا/خدمت(OS)» حداقل مقدار رعایت نشده است.

 • این فیلد نمی تواند صفر، منفی یا اعشاری باشد.
 • مبلغ کل کالا/خدمت (Os) برابر است با: جمع مبلغ مالیات بر ارزش افزوده، مبلغ بعد از تخفیف، مبلغ سایر مالیات و عوارض و مبلغ سایر وجوه قانونی.
خطای 0107305

0107305 در مقدار وارد شده ی فیلد «ارزش ریالی کالا (RV)» حداقل مقدار مطلق رعایت نشده است.

 • در صورتی که روش تسویه از نوع نقدی/نسیه باشد، ثبت اطلاعات مربوط به فیلدهای مبلغ پرداختی نقدی و مبلغ نسیه اجباری می باشد.
 • در قسمت مبلغ پرداختی نقدی و مبلغ پرداختی نسیه نباید ارزش افزوده در نظر گرفته شود، یعنی: جمع مبلغ پرداختی نقدی و نسیه برابر با مبلغ خالص فروش شما باشد.
 • اگر تعداد یا مبلغ فی شما اعشاری است، لازم است آن ها را رو به بالا رند کنید. برای اینکه مبلغ فاکتورتان با فاکتور فیزیکی همخوانی داشته باشد، اضافه مبلغ را تخفیف بگذارید.
 • اگر فاکتور شما با الگوی صادرات است، ارزش ارزی را رو به بالا رند کنید تا ارزش ریالی هم مطابق آن رند شود و اعشاری نباشد
  چون در الگوی صادارات حاصلضرب "ارزش ارزی هر قلم کالا " در " نرخ برابری ارز با ریال" می شود:" ارزش ریال هم قلم کالا "

خطای 0103006

0103006 در مقدار وارد شده ی فیلد «مبلغ پرداختی نسیه(CR)» حداقل مقدار رعایت نشده است.

 • این فیلد نمی تواند اعشاری، منفی یا صفر باشد.
 • در صورتی که روش تسویه از نوع نقدی/نسیه باشد، ثبت اطلاعات مربوط به فیلدهای مبلغ پرداختی نقدی و مبلغ نسیه اجباری می باشد.
 • در قسمت مبلغ پرداختی نقدی و مبلغ پرداختی نسیه نباید ارزش افزوده در نظر گرفته شود، یعنی: جمع مبلغ پرداختی نقدی و نسیه برابر با مبلغ خالص فروش شما باشد.

خطای 0102406

0102406 در مقدار وارد شده ی فیلد «مجموع مبلغ پس از کسر تخفیف (VS)» حداقل مقدار رعایت نشده است.

 • اگر تعداد یا مبلغ فی شما اعشاری است، لازم است آن ها را رو به بالا رند کنید. برای اینکه مبلغ فاکتور با فاکتور فیزیکی همخوانی داشته باشد، اضافه مبلغ را تخفیف بگذارید.
 • این فیلد نمی تواند صفر یا منفی باشد.

خطای 0102706

0102706 در مقدار وارد شده ی فیلد «مجموع صورتحساب (XS)» حداقل مقدار رعایت نشده است.

 • این فیلد نمی تواند صفر، منفی یا اعشاری باشد.
 • اگر تعداد یا مبلغ فی شما اعشاری است، لازم است آن ها را رو به بالا رند کنید. برای اینکه مبلغ فاکتورتان با فاکتور فیزیکی همخوانی داشته باشد، اضافه مبلغ را تخفیف بگذارید.
 • اگر فاکتور شما با الگوی صادرات است، ارزش ارزی را رو به بالا رند کنید تا ارزش ریالی هم مطابق آن رند شود و اعشاری نباشد
  چون در الگوی صادارات حاصلضرب "ارزش ارزی هر قلم کالا " در " نرخ برابری ارز با ریال" می شود:" ارزش ریال هم قلم کالا "
خطای 0106704

0106704 در مقدار وارد شده در فیلد «شماره کوتاژ اظهارنامه گمرکی» الگو(^[0-9]*$) رعایت نشده است.

 • در مورد صورتحساب های الکترونیکی با الگوی صادرات،تاریخ وزمان صدور صورتحساب میبایست برابر و یا بزرگتر از تاریخ کوتاژ اظهارنامه گمرکی باشد.
 • شماره کوتاژ اظهارنامه یک شماره منحصر به فرد کالا می باشد که برای هر اظهارنامه ثبت شده در سامانه گمرک به طور جداگانه صادر و به آن اظهارنامه اختصاص می یابد. نام دیگر کوتاژ، سریال اظهارنامه است.
 • در مورد صورتحساب های الکترونیکی با الگوی صادرات، ثبت فیلد شماره کوتاژ اظهارنامه گمرکی، اختیاری است و در صورت ثبت این فیلد می بایست دقیقا مطابق باشماره کوتاژ اظهارنامه گمرکی باشد.
خطای 02025

02025 مقدار فیلد «مجموع مالیات بر ارزش افزوده (W)» از لحاظ قواعد محاسباتی و منطقی معتبر نیست.

 • مجموع مالیات بر ارزش افزوده(W)برابر است با: جمع مبلغ مالیات بر ارزش افزوده ردیف ها در صورتحساب
 • با توجه به این که مبلغ مالیات بر ارزش افزوده هر ردیف طبق مستندات سامانه مودیان رو به بالا رند می شود.
 • اگر نرم افزار شما این رند شدن را انجام نمی دهد، خودتان با روش قطع کردن این اعداد را رند کنید.
خطای 00006

00006 فیلد «شماره مالیاتی صورتحساب مرجع» خالی است.

 • اگر می خواهید صورت حساب ارجاعی (اصلاحی یا ابطالی یا برگشت از فروش) صادر کنید، ضروری است که 22 رقمی منحصر به فرد صورت حساب اصلی را در بخش «شماره مالیاتی صورتحساب مرجع» وارد کنید.
خطای 0103209

0103209 حداکثر تعداد رقم اعشار وارد شده در فیلد «مالیات موضوع ماده 17 (CT)» صحیح نیست.

وارد کردن این فیلد کاملا اختیاری است، چانچه تمایل به وارد کردن آن داشتید موارد زیر را رعایت کنید:

 • مالیات موضوع ماده17(CT)می بایست کوچکتر یا حداکثر برابر مجموع مالیات بر ارزش افزوده در صورتحساب باشد.
 • مالیات موضوع ماده17 نمی تواند منفی باشد.
خطای 0104506

0104506 در مقدار وارد شده ی فیلد «مبلغ مالیات بر ارزش افزوده(KS)» حداقل مقدار رعایت نشده است.

 • مقدار وارد شده در این فیلد نمی تواند منفی باشد.
 • ممکن است در روش تسویه مبلغ اشتباهی وارد کرده باشید.
خطای 02071

02071 مقدار فیلد «مجموع ارزش ارزی» از لحاظ قواعد محاسباتی و منطقی معتبر نیست.

 • اگر تعداد یا مبلغ فی شما اعشاری است، لازم است آن ها را رو به بالا رند کنید. برای اینکه مبلغ فاکتورتان با فاکتور فیزیکی همخوانی داشته باشد، اضافه مبلغ را تخفیف بگذارید.
 • اگر فاکتور شما با الگوی صادرات است، ارزش ارزی را رو به بالا رند کنید تا ارزش ریالی هم مطابق آن رند شود و اعشاری نباشد
  چون در الگوی صادارات حاصلضرب "ارزش ارزی هر قلم کالا " در " نرخ برابری ارز با ریال" می شود:" ارزش ریال هم قلم کالا "

خطای 0103404

0103404 در مقدار وارد شده در فیلد «شرح کالا/خدمت» الگو(^.{0,400}$) رعایت نشده است.

 • شرح کالا/خدمتی که در هر ردیف از صورتحساب خود وارد می کنید، نمی تواند بیشتر از 400 حرف باشد.

خطای 0101602

0101602 مقدار وارد شده در فیلد «نوع پرواز» جز مقادیر مجاز نیست.

 • این فیلد فقط در صورتحساب هایی که با الگوی بلیط هواپیما هستند باید پر شوند.
 • در مورد صورتحساب های الکترونیکی با الگوی بلیط هواپیما ثبت فیلد نوع پرواز الزامی است.

خطای 0107309

0107309 حداکثر تعداد رقم اعشار وارد شده در فیلد «ارزش ریالی کالا (RV)» صحیح نیست.

 • در صورتی که روش تسویه از نوع نقدی/نسیه باشد، ثبت اطلاعات مربوط به فیلدهای مبلغ پرداختی نقدی و مبلغ نسیه اجباری می باشد.
 • در قسمت مبلغ پرداختی نقدی و مبلغ پرداختی نسیه نباید ارزش افزوده در نظر گرفته شود، یعنی: جمع مبلغ پرداختی نقدی و نسیه برابر با مبلغ خالص فروش شما باشد.
 • اگر تعداد یا مبلغ فی شما اعشاری است، لازم است آن ها را رو به بالا رند کنید. برای اینکه مبلغ فاکتورتان با فاکتور فیزیکی همخوانی داشته باشد، اضافه مبلغ را تخفیف بگذارید.
 • اگر فاکتور شما با الگوی صادرات است، ارزش ارزی را رو به بالا رند کنید تا ارزش ریالی هم مطابق آن رند شود و اعشاری نباشد
  چون در الگوی صادارات حاصلضرب "ارزش ارزی هر قلم کالا " در " نرخ برابری ارز با ریال" می شود:" ارزش ریال هم قلم کالا "

خطای TIMEOUT

TIMEOUT به علت طولانی شدن زمان پاسخگویی، پردازش صورتحساب متوقف شد. لطفاً صورتحساب خود را دوباره ارسال کنید.

صوراحساب خود را مجددا بررسی کنید و اگر اطمینان دارید که خطایی ندارد آن را مجددا ارسال کنید.

خطای 0102309

0102309 حداکثر تعداد رقم اعشار وارد شده در فیلد «مجموع تخفیفات (RS)» صحیح نیست.

 • اگر در صورتحساب خود در یک یا چند ردیف، فیلد تخفیف را وارد می کنید توجه داشته باشید که عدد هیچ کدام از آن ها نمی تواند اعشاری باشد.

خطای 0103904

0103904 در مقدار وارد شده در فیلد «نوع ارز» الگو(^.{3}$) رعایت نشده است.

 • این فیلد را فقط در صورتحساب با الگوی " صادرات " یا " فروش ارز " باید وارد کنید، در الگو های دیگر خالی بگذارید.
 • نوع ارز باید طبق مستندات ارایه شده توسط سامانه مودیان وارد شود و خارج از آن مورد قبول نیست.

خطای 0104206

0104206 در مقدار وارد شده ی فیلد «مبلغ تخفیف(GS)» حداقل مقدار رعایت نشده است.

 • اگر در صورتحساب خود فیلد تخفیف را وارد می کنید توجه داشته باشید که عدد آن نمی تواند اعشاری باشد.
 • مبلغ تخفیف باید صفر یا بزرگتر از صفر باشد.
خطای 0102306

0102306 در مقدار وارد شده ی فیلد «مجموع تخفیفات (RS)» حداقل مقدار رعایت نشده است.

 • اگر در صورتحساب خود در یک یا چند ردیف، فیلد تخفیف را وارد می کنید توجه داشته باشید که عدد هیچ کدام از آن ها نمی تواند اعشاری باشد.