فاکتور رسمی خرید اعتبار رو چه جوری دانلود کنم؟

کاربر مالیتور

فاکتور رسمی خرید اعتبار رو چه جوری دانلود کنم؟

13:05 - 1403/01/25
پاسخ

سلام وقت به خیر، اگر موقع خرید اطلاعات رسمی وارد و ذخیره کنید ،لینک دانلود فاکتور در پورتال مشتریان برای شما ایمیل می شود.

13:53 - 1403/01/25