سلام و وقت بخیر برای صورتحساب خرید میشه فاکتورهای خرید از مغ

کاربر مالیتور

سلام و وقت بخیر برای صورتحساب خرید میشه فاکتورهای خرید از مغازه ها و افراد حقیقی رو ثبت کرد؟خرید مایحتاج مثلا نگهبان شرکت؟

16:41 - 1403/01/25
پاسخ

سلام وقت به خیر، در حال حاضر بخش خرید برای سازماندهی هزینه های خودتان اضافه شده به مالیتور. و امکان ارسال به کارپوشه را ندارد.چون سامانه مودیان این قسمت را راه اندازی نکرده است.لذا هر موردی که مد نظرتان است می توانید ثبت کنید.

16:46 - 1403/01/25