سلام برای ارسال فاکتور منظور از کد شناسایی چیه؟

کاربر مالیتور

سلام برای ارسال فاکتور منظور از کد شناسایی چیه؟

15:31 - 1403/01/15
پاسخ

سلام وقت به خیر، کد شناسایی در حقیقت همان کد مشتری هست.برای هر مشتری که ثبت می کنید میتوانید یک کد مشتری وارد کنید.و اگر وارد نکنید توسط سیستم پیش فرض انتخاب می شود.البته این فیلد در ورود با اکسل ضروری هست.

15:46 - 1403/01/15