سلام مجدد لیست شناسه ها راکه باز میکنیم همه گزارش خرابی زده

کاربر مالیتور

سلام مجدد لیست شناسه ها راکه باز میکنیم همه گزارش خرابی زده اند بایدچکارکنیم

10:40 - 1403/01/24
پاسخ

وقت بخیر. گزارش خرابی داده اید که شناسه اختصاصی نیست. خب از اول هم نبوده. از شناسه 9 یا 10 استفاده کنید. مشکلی ندارد.

12:05 - 1403/01/24