تعرفه شرکت های معتمد مالیاتی اعلام شد

  • دوشنبه 13/آذر/1402
  • مدت زمان تقریبی مطالعه
تعرفه شرکت های معتمد مالیاتی اعلام شد

طبیعی ست که ارائه هر خدمتی نیازمند دریافت حق الزحمه است. طبق اعلام سازمان مالیات بخشی از هزینه های ارسال صورتحساب الکترونیکی به عهده دولت بوده که از طریق معتمد ها ارائه می شود. اما خدماتی اضافه تری که معتمد ها ارایه می کنند، مانند پشتیبانی هزینه ای جداگانه دارد که مودی لازم است آن را پرداخت نماید.

نرخ تعرفه شرکت های معتمد ارائه کننده خدمات مالیاتی چگونه تعیین می گردد؟

شورای اقتصاد نرخ تعرفه شرکت های معتمد ارائه کننده خدمات مالیاتی را مطابق بند ج تبصره 6 قانون بودجه سال 1402 کل کشور، به شرح زیر تصویب کرد:

تعرفه هر صورتحساب اصلی مبلغ 625 ریال تعیین می شود.

1- تعرفه صرفا برای صورتحساب های الکترونیکی اصلی بوده و هزینه مرتبط با صدور و ارسال صورتحساب های اصلاحی،ابطالی، برگشت از فروش و سایر هزینه هایی که به درخواست مودی توسط شرکت معتمد ارائه کننده خدمات مالیاتی (به اختصار، شرکت معتمد) صورت می گیرد از جمله خرید نرم افزار، تامین و پشتیبانی سخت افزار و غیره با مودی می باشد.

2- درصورتی که تعداد صورتحساب صادره مودی با یک کد شناسه اقتصادی اختصاصی در عرض سه ماه (یک دوره مالیاتی):

2-1 کمتراز 0.7 برابر تعداد میانگین صورتحساب (900 صورتحساب) باشد، مبلغ 25 درصد به تعرفه اضافه می شود.

2-2 بین 1.5 تا 2.5 برابر تعداد میانگین صورتحساب باشد، به تعداد صورتحساب های بیشتر از 1.5 برابر تا 2.5 برابر مبلغ 25 درصد از تعرفه هر صورتحساب اصلی کاهش می باید.

2-3 بیشتر از 2.5 برابر تعداد میانگین تعداد صورتحساب باشد، به تعداد صورتحساب های بیشتر از 2.5 برابر، مبلغ 40 درصد از تعرفه هر صورتحساب اصلی کاهش می یابد.

3- دولت برای حداقل 30 درصد مودیان تحت پوشش یک شرکت معتمد، که تعداد کمتر از 360 صورتحساب اصلی (در تمام شرکت های معتمد و در تمام حافظه های مالیاتی) در یک دوره مالیاتی داشته باشند، به ازای هر مودی علاوه بر مبلغ هر صورتحساب 625 ریال، مبلغ ثابت 1.000.000 ریال به شرکت معتمد پرداخت می کند.

4- تعرفه مذکور بابت صورتحساب های ارسالی از 1402/1/1هر سه ماه یکبار، با رعایت مفاد این مصوبه در وجه شرکت های معتمد پرداخت می شود.

منبع

پرسش های متداول 1402/09/11

درباره این مقاله دیدگاهی بنویسید...
برای ثبت دیدگاه باید ابتدا وارد سایت شوید. جهت ورود را کلیک کنید