نحوه پرداخت قسطی بدهی مالیات

  • يكشنبه 23/اردیبهشت/1403
  • مدت زمان تقریبی مطالعه
نحوه پرداخت قسطی بدهی مالیات

تقسیط مالیات سال 1403، برای مالیات های مستقیم، تا حداکثر 1 سال پس از اتمام مهلت ثبت اظهارنامه یا سررسید پرداخت مالیات و برای مالیات ارزش افزوده، تا حداکثر 6 ماه از مهلت مزبور، امکان پذیر می باشد. بدین منظور، مودی باید درخواست خود را به اداره مالیات ارائه کرده و 20 درصد مالیات را نیز نقدا بپردازد.

نحوه تقسیط مالیات 1403

با توجه به اینکه برخی از مودیان، به دلیل شرایط ویژه خود، ممکن است توانایی پرداخت مالیات و جریمه های آن را نداشته باشند، دولت، در این زمینه، تمهیداتی را اندیشیده تا پرداخت مالیات را برای این گروه از مودیان، تا حد امکان، تسهیل نماید. یکی از این تمهیدات، تقسیط مالیات و پرداخت قسطی بدهی مالیاتی است.

بخشنامه فروردین ماه سال 1403، با عنوان بخشنامه (تفویض اختیار تقسیط بدهی و بخشودگی جرایم قابل بخشش موضوع قانون مالیات های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده) اعلام می کند، بر اساس مواد 167 و 191 قانون مالیات های مستقیم، تقسیط مالیات در سال 1403، بدین صورت بوده که مودیان، تا یک سال از تاریخ اتمام مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی یا سررسید پرداخت مالیات سال/ دوره مربوطه، باید درخواست خود، مبنی بر پرداخت قسطی بدهی مالیات را به اداره مالیات مربوطه، ارائه دهند. البته، در خواست تقسیط مالیات، پس از این مدت نیز پذیرفته می گردد، اما، حداکثر زمان قسط بندی مالیات را کاهش داده اند.

پس از ثبت درخواست تقسیط مالیات، ممیز مالیاتی به درخواست مودی، رسیدگی کرده و در صورتی که با توجه به مدارک ارائه شده، عدم توانایی مودی برای پرداخت یکجای مالیات را احراز کند، با درخواست پرداخت قسطی بدهی مالیات، موافقت خواهد کرد.

نکته:

مودی مالیاتی، موظف است تا 20 درصد مالیات متعلقه را نقدا پرداخت کرده و مابقی را طبق اقساط تعیین شده توسط اداره مالیات، در زمان و مواعد مشخص، به حساب سازمان امور مالیاتی کشور، واریز نماید.

حداکثر تقسیط بدهی مالیاتی

مطابق بند 10 بخشنامه (تفویض اختیار تقسیط بدهی و بخشودگی جرایم قابل بخشش موضوع قانون مالیات های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده)، در صورتی که درخواست پرداخت قسطی بدهی مالیات، تا یک سال از تاریخ اتمام مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی یا سررسید پرداخت مالیات سال/ دوره مربوطه، ارائه گردد، حداکثر زمان تقسیط بدهی مالیاتی، برای مالیات های مستقیم، 3 سال و برای مالیات ارزش افزوده، 9 ماه می باشد.

اما، در حالتی که درخواست تقسیط مالیات، پس از پایان مهلت یک ساله فوق، ارائه گردد، به ازای هر ماه تاخیر در ارائه درخواست، یک ماه از مدت تقسیط، کاسته شده تا به حداکثر 1 سال، برای مالیات های مستقیم و 6 ماه، برای مالیات ارزش افزوده برسد.

شایان ذکر است، با ابلاغ بخشنامه تفویض اختیار تقسیط بدهی و نحوه بخشودگی جرایم قابل بخشش مالیاتی از سوی رئیس سازمان امور مالیاتی، حداکثر تفویض اختیار زمان تقسیط بدهی، از تاریخ ابلاغ بدهی قطعی سال / دوره مربوط برای مالیات های مستقیم به مدت سه سال و برای مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده یک سال تعیین می شود. از طرف دیگر حداکثر تفویض اختیار زمان تقسیط بدهی برای مالیات های ابزاری موضوع قانون مالیات های مستقیم یک سال و مالیات و عوارض ابزاری موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده یک سال تعیین خواهد شد.

بیشتر بدانید: آخرین اطلاعیه سامانه مودیان

فرم تقسیط بدهی مالیاتی

پس از ثبت درخواست پرداخت قسطی بدهی مالیات، ممیز مالیاتی، به این درخواست، رسیدگی کرده و در صورت کافی بودن دلایل و مدارک ارائه شده، در فرم مخصوصی، موافقت خود را با تقسیط مالیات، اعلام می کند. این فرم، پس از تایید رئیس اداره مالیاتی، به مودی ابلاغ شده و وی ملزم است تا بر اساس اطلاعات درج شده در فرم، برای پرداخت قسطی بدهی مالیات خود اقدام نماید.

نمونه نامه درخواست تقسیط مالیات

اداره مالیات، تنها زمانی برای تقسیط مالیات، اقدام می کند که مودی، درخواست خود برای پرداخت قسطی بدهی مالیات را به این اداره، ارائه کرده و مدارک مثبت ادعای ناتوانی در پرداخت یکجای مالیات را نیز ضمیمه درخواست خود نماید.

نمونه یک:

سرکار خانم/ جناب آقای ............ ریاست اداره مالیات حوزه ............

با سلام

احتراما، به استحضار می رساند اینجانب ............، به کد اقتصادی ............، بر اساس برگ تشخیص مالیاتی قطعی شماره ............، موظف به پرداخت مبلغ ............ ریال، از بابت مالیات عملکرد سال ............ شده ام. اما، با توجه به شرایط نامساعد اقتصادی و عدم فعالیت در سه ماهه گذشته، خواهشمند است با درخواست اینجانب، مبنی بر تقسیط مالیات فوق، موافقت فرمایید.

نمونه دو:

با سلام

احتراماً خواهشمند است نسبت به تقسیط مبلغ مالیات بر ارزش افزوده دوره …. سال …. شرکت …. به شناسه ملی ….در … قسط اقدامات لازم را مبعمول فرمایید.

پیشاپیش از بذل توجه و همکاری شما کمال تشکر و قدردانی را دارم.

مدیرعامل

تقسیط مالیات عملکرد 1403

منظور از مالیات بر عملکرد، مالیاتی است که به عایدی اشخاص حقیقی و حقوقی، تعلق گرفته که به آن، مالیات مشاغل آزاد نیز گفته شده و متفاوت از مالیات بر درآمد کارگران وکارمندان می باشد.

تقسیط مالیات عملکرد سال1403، همانند سایر انواع مالیات های مستقیم، برای مودیان، امکان پذیر بوده و بنابراین، در صورتی که عدم توانایی مالی مودی، برای پرداخت یک جای مالیات، اثبات گردد، اداره مالیات، پرداخت آن را تا حداکثر 3 سال، قسط بندی کرده و در نتیجه، مودی می تواند برای پرداخت قسطی بدهی مالیات عملکرد خود، اقدام نماید.

پرداخت قسطی بدهی مالیات ارزش افزوده

مالیات ارزش افزوده، به مالیاتی گفته می شود که به طور غیر مستقیم به ارزش افزوده کالاها و خدمات، تعلق گرفته و مصرف کننده نهایی، موظف به پرداخت آن می باشد.

به موجب بند 10 بخشنامه (تفویض اختیار تقسیط بدهی و بخشودگی جرایم قابل بخشش موضوع قانون مالیات های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده)، در صورتی که ظرف 1 سال از اتمام مهلت ثبت نام اظهارنامه مالیاتی یا پرداخت مالیات، مودی برای ثبت درخواست پرداخت قسطی بدهی مالیات اقدام نماید، در صورت وجود شرایط قانونی، این بدهی تا حداکثر 9 ماه، تقسیط خواهد شد.

اما، چنانچه، درخواست مودی، پس از اتمام مهلت یک ساله، به اداره مالیات ارائه شود، به ازای هر ماه تاخیر در ارائه درخواست، یک ماه از مهلت 9 ماه کسر شده تا حداکثر به 6 ماه برسد. بنابراین، مطابق این توضیحات، مودیان مالیات ارزش افزوده نیز می توانند برای تقسیط مالیات خود اقدام نمایند.

نکته:

تقسیط مالیات برای مالیات های مستقیم تا حداکثر 1 سال پس از اتمام مهلت ثبت اظهارنامه یا سررسید پرداخت مالیات و برای مالیات ارزش افزوده تا حداکثر 6 ماه از مهلت مزبور امکان پذیر می باشد.

نحوه تقسیط مالیات سال 1403 بدین صورت بوده که در صورت درخواست مودی و اثبات عدم توانایی مالی وی لازم است تا 20 درصد مالیات پرداخت شده و بقیه آن قسط بندی می گردد.

درباره این مقاله دیدگاهی بنویسید...
برای ثبت دیدگاه باید ابتدا وارد سایت شوید. جهت ورود را کلیک کنید